BÀN NÂNG

Bàn nâng là một thiết bị nâng dùng để nâng, hạ hàng. Bàn nâng bao gồm các cơ cấu, bộ phận chủ yếu như: mặt sàn, hệ khung đế, hệ thống khung nâng (có thể là dạng xếp hình chữ X một hay nhiều tầng, dạng trụ hoặc dạng càng đỡ…), hệ thống dẫn động (thủy lực, cơ khí…).

Bàn nâng
Bàn nâng hàng

Tại sao phải kiểm định:

  • Theo mục 4 – điều 30 Luật an toàn vệ sinh lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm định.
  • Theo thông tư số: 36/2019/TT-BLĐTBXH, Bàn nâng hàng là thiết bị nằm trong danh mục các loại máy thiết bị vật tư chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Quy trình thực hiện gồm 5 bước chính sau:

  • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
  • Kiểm tra bên ngoài;
  • Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;
  • Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;
  • Xử lý kết quả kiểm định;

Bạn có thể tham khảo các thiết bị khác trên website như danh mục sản phẩm dịch vụ trên fanpage công ty.

5/5 - (1 bình chọn)