CẦN TRỤC

 Cần trục tay cần, có thể được trang bị cột (thiết bị tháp), có khả năng di chuyển có tải hoặc không tải mà không cần đường riêng và đảm bảo được độ ổn định dưới tác dụng của trọng lực.

Cần trục
Cần trục bánh lốp

Tại sao phải kiểm định: Theo mục 4 – điều 30 Luật an toàn vệ sinh lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm định.
Theo thông tư số: 36/2019/TT-BLĐTBXH, Cần trục là thiết bị nằm trong danh mục các loại máy thiết bị vật tư chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Quy trình thực hiện gồm 5 bước chính sau:

  • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
  • Kiểm tra bên ngoài;
  • Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;
  • Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;
  • Xử lý kết quả kiểm định.

Bạn có thể tham khảo các thiết bị khác trên website như danh mục sản phẩm dịch vụtrên fanpage công ty.

Rate this page