VẬN THĂNG NÂNG HÀNG

1. Định nghĩa

Thiết bị dùng để nâng, di chuyển và hạ hàng theo phương thẳng đứng hoặc phương lệch với phương thẳng đứng một góc tối đa 15°.

2. Tại sao phải kiểm định?

Theo mục 4 – điều 30 Luật an toàn vệ sinh lao động :Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm định.
Theo thông tư số: 36/2019/TT-BLĐTBXH, Vận thăng nâng hàng là thiết bị nằm trong danh mục các loại máy thiết bị vật tư chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

3. Quy trình thực hiện

Gồm 5 bước chính sau:
– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
– Kiểm tra bên ngoài;
– Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;
– Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;
– Xử lý kết quả kiểm định.

5/5 - (1 bình chọn)