XE NÂNG NGƯỜI

Xe nâng người là phương tiện thiết bị chuyên dùng để nâng hạ di chuyển người và dụng cụ làm việc ở trên cao.

Xe nâng người
Xe nâng người

Tại sao phải kiểm định?

  • Theo mục 4 – điều 30 Luật an toàn vệ sinh lao động :Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm định.
  • Theo thông tư số: 36/2019/TT-BLĐTBXH, thiết bị này trong danh mục các loại máy thiết bị vật tư chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Quy trình thực hiện gồm 5 bước chính sau:

  • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
  • Kiểm tra bên ngoài;
  • Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;
  • Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;
  • Xử lý kết quả kiểm định;

Các bạn có thể tham khảo các thiết bị khác trên website như sản phẩm dịch vụ hoặc fanpage công ty.

Rate this page