Tư vấn và đánh giá tần suất tai nạn lao động

“Theo quy định tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP trong đó có quy định doanh nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức đóng bình thường (chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì 0,5%) Một trong nhưng điều kiện tiên quyết là Tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Sorry, no pages was found

Rate this page