Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là công việc hết sức quan trọng đối với người lao động nhằm cung cấp các kiến thức về an toàn cũng như giúp doanh nghiệp sử dụng người lao động tuân thủ các quy định về pháp luật.

 

4.9/5 - (50 bình chọn)