Kiểm định kỹ thuật an toàn

Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động là công việc quan trọng để chủ động đánh giá, phát hiện hư hỏng của máy, thiết bị, vật tư, chất vượt quá giới hạn an toàn kỹ thuật cho phép, xảy ra trong quá trình lao động và gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại cho con người, tài sản và môi trường.. Đáp ứng yêu cầu của Luật An toàn vệ sinh lao động số: 84/2015/ QH13 và nghị định 44/2016/NĐ-CP.

4.6/5 - (13 bình chọn)