Tư vấn và đánh giá tần suất tai nạn lao động

Ngày 27-5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối tượng áp dụng của Nghị định 58/2020 là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc.

Đánh giá tần suất tại nạn lao động
Thống kê tần suất tại nạn lao động

1. Vì sao doanh nghiệp cần đánh giá tần suất tai nạn lao động theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP?

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 4, Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định: Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,3% (bình thường là 0,5%) quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2020/NĐ-CP nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

  • Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.
  • Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;
  • Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

2. Doanh nghiệp nào được phép đánh giá tần suất tai nạn lao động?

Theo Điều 7 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định: Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 58/2020/NĐ-CP được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu sau đây:

  • Là tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng C (được huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động) đang còn hiệu lực theo quy định.
  • Sử dụng chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức trong quá trình thực hiện đánh giá. Chuyên gia đánh giá là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cơ hữu của tổ chức và được bồi dưỡng, sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Vinesh đủ điều kiện thực hiện lập báo cáo đánh giá công tác an toàn cũng như đánh giá tần suất tai nạn lao động?

  • Vinesh Việt Nam được Bộ LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng C số: 13/2022/GCN ngày 30-3-2022.
  • Vinesh Việt Nam có 3 Chuyên gia đánh giá là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cơ hữu của Vinesh và được bồi dưỡng, sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Danh sách chuyên gia của Vinesh về đánh giá tần suất tai nạn lao động được Bộ LĐTBXH cấp.Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Huấn luyện an toàn – Kiểm định kỹ thuật an toàn – Hợp chuẩn hợp quy – Quan trắc môi trường lao động của Vinesh vui lòng liên hệ:

Hotline : 0984.929.693.

Email: admin@vinesh.vn.

Tham khảo các nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khác tại đây hoặc qua fanpage của công ty.

Xem: Giấy phép huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Xem: Giấy phép kiểm định kỹ thuật an toàn.

Xem: Giấy phép quan trắc môi trường lao động.

Bài viết tham khảo:

Sorry, no pages was found

5/5 - (15 bình chọn)