Quan trắc môi trường lao động

Sorry, no pages was found

Quan trắc môi trường lao động (Đo kiểm môi trường lao động) là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Quan trắc môi trường lao động
Quan trắc môi trường lao động – Đánh giá tần số nhịp tim người lao động

1. Vì sao doanh nghiệp phải quan trắc môi trường lao động?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 18, Luật An toàn vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13: Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc:

 • Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện các biện pháp khử độc, khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng.
 • Đối với yếu tố có hại được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giới hạn tiếp xúc cho phép để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động thì người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm. Đơn vị tổ chức quan trắc môi trường lao động phải có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

2. Quy trình thực hiện quan trắc môi trường?

Căn cứ Điều 37, Nghị định Số: 44/2016/NĐ-CP quy định:

 • Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, tổ chức thực hiện phải đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết.
 • Thông báo trung thực kết quả quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động.

3. Quan trắc môi trường lao động cần đảm bảo những yêu cầu gì?

Căn cứ Khoản 3, Điều 35, Nghị định Số: 44/2016/NĐ-CP quy định
Quan trắc môi trường lao động bảo đảm như sau:

 • Thực hiện trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Quan trắc môi trường lao động
Đánh giá Ergonomics vị trí lao động làm việc
 • Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại vùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động.
 • Đối với phương pháp lấy mẫu phát hiện nhanh khi kết quả có nghi ngờ, tổ chức lấy mẫu, phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn.

4. Doanh nghiệp cần làm gì sau khi có kết quả quan trắc môi trường lao động?

Căn cứ Khoản 4, Điều 18, Luật An toàn vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13:

Ngay sau khi có kết quả đối với các yếu tố có hại và kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải:

 • Thông báo công khai cho người lao động tại nơi được kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm;
 • Cung cấp thông tin khi tổ chức công đoàn, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu;
 • Có biện pháp khắc phục, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

5. Cần làm gì khi kết quả quan trắc môi trường lao động không đạt yêu cầu?

Căn cứ Khoản 4, Điều 37, Nghị định Số: 44/2016/NĐ-CP quy định:

 • Triển khai biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu yếu tố có hại và phòng chống bệnh nghề nghiệp.
 • Tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo.
 • Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

6. Đơn giá, chi phí khi khi sử dụng dịch vụ của Vinesh như thế nào?

 • Chi phí thực hiện bao gồm phí phân tích, kiểm tra , chi phí lấy mẫu, chi phí nhân công….Tùy theo lĩnh vực sản xuất mà các tiêu chí kiểm tra sẽ có yêu cầu riêng.
 • Khi lập bảng chi phí, bảng báo giá về dịch vụ sẽ căn cứ Thông tư 240/2016/TT-BTC quy định mức thu tối đa dịch vụ y tế dự phòng, dịch vụ kiểm dịch y tế để lập báo giá. (Bấm vào đây để xem Thông tư 240/2016/TT-BTC)

7. Thời gian trả hồ sơ kết quả 

Sau khi tiến hành đo kiểm lấy mẫu và phân tích mẫu. Vinesh sẽ tiến hành trả hồ sơ cho khách hàng trong thời gian 5 ngày làm việc.

8. Vinesh đơn vị quan trắc môi trường lao động hàng đầu tại Việt Nam

 • Đội ngũ quan trắc viên chuyên nghiệp lành nghề có chuyên môn sâu.
 • Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đo kiểm và lấy mẫu tại hiện trường và phòng thí nghiệm.
 • Hỗ trợ trước và sau khi trả hồ sơ quan khách hàng.
 • Vinesh Việt Nam là đơn vị được Sở y tế Hà Nội công nhận theo văn bản số: 316/SYT-NVY ngày 30/01/2023 của Sở Y tế Hà Nội.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vinesh vui lòng liên hệ:

Hotline : 0984.929.693.

Email: admin@vinesh.vn.

Tham khảo các nội dung khác tại đây hoặc qua fanpage của công ty.

Xem: Giấy phép huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Xem: Giấy phép kiểm định kỹ thuật an toàn.

Xem: Giấy phép quan trắc môi trường lao động.

Xem: Giấy phép hợp chuẩn – hợp quy.

5/5 - (35 bình chọn)